نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دسته بندی: -

قیمت: RIAL 40,000

تعداد نمایش: 511 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 ژوئن 2019

به روز رسانی در: 1 دسامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

RIAL 40,000 – خرید

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF

1 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

2 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

3 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

4 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

گلچين مهمترين سوالات مصاحبه استخدامی

شرايط نماز جماعت:

ماموم از امام جلوتر نايستد-جايگاه امام از جايگاه مامومين بالاتر نباشد-فاصله امام و ماموم و فاصله صفها زياد نباشد)بيش از يك
گام نباشد(-بين امام و ماموم و همچنين بين صفها مانعي مانند ديوار يا پرده نباشد)نصب پرده بين مردها و زنها مانعي ندارد(-
گفتن تكبيره الاحرام ماموم بعد از امام
.


نماز جمعه:

دو ركعت است و دو خطبه دارد كه قبل از نماز توسط امام جمعه ايراد مي شود .مستحب است در ركعت اول بعد از حمد سوره
جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد سوره منافقون خوانده شود .دو قنوت دارد در ركعت اول قبل از ركوع و در ركعت دوم بعد از
ركوع)حداقل تعداد افراد پنج نفر است يك امام جمعه و چهار ماموم
).

موارد واجب شدن نماز آيات:


زلزله-خسوف )ماه گرفتگي(-كسوف)خورشيد گرفتگي(-رعد و برق و وزيدن بادهاي زرد و سرخ و سياه در صورتي كه بيشتر
مردم بترسند
.

دستور نماز آيات:


دو ركعت است در هر ركعت پنج ركوع دارد و انسان بعد از نيت تكبير بگويد و يك حمد و سوره بخواند باز به ركوع رود و بعد از
بلند شدن دوباره حمد و سوره بخواند و به ركوع رود تا بعد ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را بخواند و تشهد
داده و سلام دهد ). مي شود بجاي حمد و سوره يك سوره را پنج قسمت كرده و بعد از حمد اول قسمت اول سوره خوانده شده و
بركوع رود و قسمت دوم سوره را خوانده و بركوع رود و همين طور تا ركوع پنجم تمام شود و دو سجده نمايد و مانند ركعت اول
ركعت دوم را بخواند و تشهد و سلام دهد
)

نماز عيد:

كه همان نماز عيد قربان و فطر است كه بعد از بلند شدن آفتاب بهتر است خوانده شود و دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از
حمد و سوره پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبير گفته و به ركوع رود و سجدتين را
بجا آورده و برخيزد و در ركعت دوم بعد از حمد و سوره چهار تكبير كه بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بخواند و
به ركوع رفته و دو سجده نمايد و تشهد و سلام دهد ) اللهم اهل الكبرياء و العظمه و
.…)

نماز شب:


يازده ركعت است: هشت ركعت بصورت چهار تا دو ركعتي مانند نماز صبح با نيت نافله شب- دو ركعت به نيت نافله شفع يك
ركعت به نيت نافله وتر
.

نماز ميت:

پنج تكبير دارد كه بعد از نيت بايد تمام نمازگذاران بگويند.

نماز وحشت:


درشب اول قبر براي ميت خوانده مي شودو دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از حمد يكمرتبه ايت الكرسي و در ركعت دوم
بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر
.

چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است:


بر زمين و چيزهاي غير خوراكي كه از زمين مي رويد مانند درخت،برگ درخت سنگهاي معدني مانند سنگ مرمر و سنگ سياه
تربيت سيد الشهداء-سنگ آهك سنگ گچ-آجر كوزه گلي

سجده واجبه قرآن:


نجم علق سجده-فصلت

قانون اساسي:


مجموعه قوائد و مقررات كلي است كه شكل حكومت ، اصول بنيادين آن،سازمان عالي قواي حاكم بر كشور و ارتباط آنها با
يكديگر و وظايف و اقتدارات آنها و همچنين حقوق و آزادي هاي افراد را در مقابل حكومت مشخص مي نمايد
.

ويژگيهاي قانون اساسي:


كلي بودن مقررات-تعيين شكل حكومت)مثلا جمهوري اسلامي(- بنيان اصول بنيادين نظام )خداي يكتا(-ساختار عالي سازمان
قواي حاكم بر كشور)قوه مقننه
مجريه قضائيه(-تعيين حقوق و آزاديهاي افراد )آزادي توام با مسئوليت در برابر خدا- مساوي
حقوق ملت ايران در برابر قانون و حمايت يكسان قانون
)

روشهاي انتخاب رهبر:


احراز صلاحيت و تعيين رهبر بطور مستقيم توسط مردم )كه تنها براي رهبري حضرت امام خميني اعمال شد و پس از آن اين
روش امكان پذير نيست (- احراز و تعيين رهبر توسط خبرگان رهبري) درباره همه فقهاي واجد شرايط بررسي و مشورت مي
كنند و اعلم ترين به احكام و موضوعات فقهي و مسائل سياسي و اجتماعي و داراي مقبوليت عامه تشخيص دهند او را به رهبري
انتخاب مي كنند
)

شرايط رهبري:


صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلفه فقه)توانايي استخراج احكام اسلام از منابع فقهي(-عدالت و تقواي لازم )بايد عادل
باشد تا ظلم را از غير آن تشخيص دهد، با تقوا باشد و از انجام معاصي بويژه گناهان كبيره بپرهيزد(-بينش صحيح سياسي و
اجتماعي )اشرافيت و آگاهي كامل به شرايط و اوضاع جامعه و درك معضلات و مشكلات اجتماعي و هدايت جامعه از بحرانها (-
تدبير )توانايي براي حل مسائل و مشكلات(-شجاعت)در مقابله با تهديدات و قدرت نمايي هاي دشمنان(-مديريت)علم اداره امور
و قدرت مديريت را داشته باشد(-قدرت كافي براي رهبري )توانايي جسماني است
).

وظايف و اختيارات رهبر:


تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام-نظارت بر حسن اجراي
سياستهاي كلي نظام
فرمان همه پرسي فرماندهي كل نيروهاي مسلح اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها حل اختلاف و
تنظيم روابط قواي سه گانه
حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام امضاء
حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به
تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي بر عدم كفايت وي
عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين
اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه نصب و عزل و قبول استيفاي : فقهاي شوراي نگهبان، عالي ترين مقام قوه قضائيه
)رئيس قوه قضائيه( ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك
فرمانده كل سپاه پاسداران
انقلاب اسلامي
فرماندهان عالي نيروي نظامي و انتظامي)نيروي زميني و هوايي و دريايي ارتش و سپاه ، جانشين فرماندهي سپاه ،
فرمانده كل نيروي انتظامي

مناسبتهاي تاريخي:


۱۲فروردين روز جمهوري اسلامي- ۲۰فروردين روز ملي فناوري هسته اي ۲۹فروردين روز ارتش و نيروي زميني ۲
ارديبهشت سالروز اعلام انقلاب فرهنگي و تاسيس سپاه پاسداران
۵ارديبهشت شكست حمله نظامي آمريكا به طبس ۱۰
ارديبهشت روز ملي خليج فارس ۱۲ارديبهشت شهادت استاد مرتضي مطهري و روز معلم و روز كار و كارگر ۲۴ارديبهشت
لغو امتياز تنباكو به فتواي ميرزا حسن شيرازي
۳خرداد فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس و روز مقاومت ،ايثار و پيروزي
۴خرداد روز مقاومت و پاسداري ۱۴خرداد رحلت امام خميني و انتخاب ايت اله خامنه اي به رهبري ۱۵خرداد قيام خونين
۱۵خرداد
۳۱خرداد روز شهادت مصطفي چمران و روز بسيج اساتيد ۷تير شهادت آيت اله دكتر بهشتي و ۷۲تن از ياران
امام
۱۱تير شهادت آيت اله صدوقي چهارمين شهيد محراب ۵مرداد سالروز عمليات مرصاد ۲۳مرداد روز مقاومت
اسلامي
۲۶مرداد آغاز بازگشت آزادگان به ميهن اسلامي ۲۸مرداد كودتاي آمريكا براي بازگرداندن شاه ۲شهريور آغاز
هفته دولت
۸شهريور روز شهادت رجايي و باهنر و روز مبارزه با تروريسم ۱۷شهريور قيام ۱۷شهريور و گشتار جمعي از
مردم بدست ماموران شاه
۱۹شهريور وفات آيت اله طالقاني اولين امام جمعه تهران ۲۰شهريور شهادت آيت اله مدني
دومين شهيد محراب
۳۱شهريور آغاز جنگ تحميلي و آغاز هفته دفاع مقدس ۲۳مهر شهادت آيت اله اشرفي اصفهاني
پنجمين شهيد محراب
۱۰آبان شهادت آيت اله قاضي طباطبايي اولين شهيد محراب ۱۳آبان روز تسخير لانه جاسوسي و
روز مبارزه با استكبار جهاني و روز دانش آموز
۵آذر روز بسيج مستضعفان ۱۰آذر شهادت آيت اله مدرس و روز مجلس
۱۲آذر روز تصويب قانون اساسي ۱۶آذر روز دانشجو ۲۰آذر شهادت آيت اله دستغيب سومين شهيد محراب ۷دي
سالروز تشكيل نهضت سوادآموزي
۹دي روز بصيرت و ميثاق با رهبري ۱۹دي قيام خونين مردم قم ۲۰دي شهادت
اميركبير
۱۲بهمن بازگشت امام به ميهن ۲۲بهمن پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط نظام شاهنشاهي ۲۹بهمن قيام مردم
تبريز بمناسبت چهلمين روز شهادت شهداي قم
۱۴اسفند روز احسان و نيكوكاري ۱۵اسفند روز درختكاري ۲۹اسفند
روز ملي شدن صنعت نفت
.
۹محرم تاسوعاي حسيني ۱۰محرم عاشوراي حسيني و شهادت امام حسين و يارانش ۱۲محرم روز شهادت امام زين
العابدين
۷صفر ولادت امام موسي كاظم ۲۰صفر روز اربعين حسيني ۲۸صفر رحلت پيامبر و شهادت امام حسن مجتبي
۲۹صفر شهادت امام رضا ۱ربيع الاول هجرت پيامبر از مكه به مدينه ۸ربيع الاول شهادت امام حسن عسگري ۱۷ربيع
الاول ولادت پيامبر و ولادت امام جعفر صادق
۸ربيع الثاني ولادت امام حسن عسگري ۱۰ربيع الثاني وفات حضرت معصومه
۵جمادي الاول ولادت حضرت زينب و روز پرستار ۵جمادي الثاني شهادت حضرت فاطمه زهرا ۲۰جمادي الثاني ولادت
حضرت فاطمه و روز زن و تولد امام خميني
۱رجب ولادت امام محمد باقر ۳رجب شهادت امام علي النقي الهادي ۱۰رجب
ولادت امام محمدتقي جوادالائمه
۱۳رجب ولادت امام علي ۱۵رجب وفات حضرت زينب ۲۵رجب شهادت امام موسي
كاظم
۲۷رجب مبعث پيامبر ۳شعبان ولادت امام حسين و روز پاسدار ۴شعبان ولادت حضرت عباس و روز جانباز ۵
شعبان ولادت امام زين العابدين
۱۵شعبان ولادت امام قائم ۱۰رمضان وفات حضرت خديجه ۱۵رمضان ولادت امام
حسن مجتبي
۲۱رمضان شهادت امام علي ۱شوال عيد سعيد فطر ۲۵شوال شهادت امام جعفر صادق ۱ذي القعده
ولادت حضرت معصومه و روز دختران
۱۱ذي القعده ولادت امام رضا ۲۹ذي القعده شهادت امام محمد تقي جواد الائمه ۱
ذي الحجه روز ازدواج علي و فاطمه و روز ازدواج ۷ذي الحجه شهادت امام محمد باقر ۹ذي الحجه روز عرفه ۱۰ذي
الحجه عيد قربان
۱۵ذي الحجه ولادت امام علي النقي الهادي ۱۸ذي الحجه عيد غدير خم ۲۴ذي الحجه روز مباهله
پيامبر با مسيحيان نجران

 

سوالات مصاحبه عقيدتي سياسي با جواب


چهارده معصوم را نام ببريد؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و ۱۲امام
) ۲مبدا تاريخ هجري چگونه است؟ اول ربيع الاول هجرت رسول اكرم ازمكه به مدينه است
) ۳كدام سوره دوبسم ادارد؟ سوره نمل به نام مورچه
) ۴كدام سوره بسم اندارد؟ سوره توبه
) ۵سيد الشهيد لقب چه كسي بود؟ امام حسين وحمزه عموي پيامبر
) ۶قبرحمزه دركجا وجود دارد؟ دراحد
) ۷اصول دين را نام ببريد؟ توحيد ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاد
) ۸فروع دين را نام ببريد؟ نماز، روزه ، خمس ، زكات ، حج ، جهاد ، امربه معروف ، نهي ازمنكر، تبري و تولي
) ۹اصول دين مذهب كدامند؟ عدل وامامت
) ۱۰تبري چيست؟ دشمن داشتن دشمنان خدا را گويند
) ۱۱تولي يعني چه؟ دوست داشتن دوستان خدا را گويند
) ۱۲موالات يعني چه؟ پي درپي بودن اجزاي نمازرا گويند
) ۱۳حديث ثقلين چيست؟ كتاب قرآن واهل بيت كه پيامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشت
) ۱۴آيه ولايت چيست؟ پيامبردست علي را بالا برد وگفت هركسي كه من سرپرست ومولاي اوهستم علي هم مولا وهم سرپرست
اوهست

) ۱۵مرجع تقليد كيست؟
) ۱۶حضرت علي بعد ازپيامبردرچند جنگ شركت كردنند؟ ۳جنگ ) نهروان، جمل وتبوك)
)
۱۷عاشيه كه بود؟ همسرحضرت محمد )ع)
)
۱۸عاشيه كدام جنگ را، راه انداخت؟ جنگ جمل
) ۱۹فدك چيست؟ ارثيه حضرت فاطمه كه درآن سرزمين پنبه كاشته مي شد وباغي بود كه پيامبر ازيكي ازجنگها به غنيمت
گرفته بود
) ۲۰قرآن درچند سال نازل شد؟ در ۲۳سال داراي ۳۰جزء ۱۲۰حزب و ۶۶۶۶آيه و ۱۱۴سوره و ۷۸كلمه دارد.
)
۲۱جعفرطياركه بود؟ ياران حضرت علي
) ۲۲نام مادرحضرت علي كه بود؟ فاطمه بنت اسد
) ۲۳نام پدرحضرت علي كه بود؟ ابوطالب
) ۲۴ولادت فاطمه درچه روزي است؟ ۲۰جمادي الثاني همزمان با ولادت امام خميني
) ۲۵حضرت علي دركجا بدنيا آمده است؟ دركعبه
) ۲۶نام پدرومادر حضرت محمد چه بود؟ آمنه و عبدا͐
) ۲۷فرزندان امام حسين را نام ببريد؟ علي اكبر، علي اصغر، ام كلثوم، سكينه، امام سجاد، رقيه
) ۲۸جنگهاي امام علي با چه كساني بود؟ جنگ صفين)معاويه( نهروان)خوارج)
)
۲۹نمازباچه كلماتي آغازوبه پايان ميرسد؟ ااكبرآغازوباسلام پايان مي يابد
) ۳۰قتل عام برمكيان درچه زماني رخ داده است؟ هارون رشيد
) ۳۱جابربن عبداازياران چه اماماني بود؟ ازپيامبرتا امام پنجم
) ۳۲معني آيه ولايت چيست؟ ولي شماخداورسول خداست وكساني كه ايمان آوردندونمازمي خوانند ودرحال ركوع زكات
پرداخت مي كنند
) ۳۳حديث يوم الداردرچه وقتي بود؟ وقتي حضرت محمد دعوت علني شد وخويشاوندان خود دعوت كرد

 

 

logo - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

پاسخ دهید