پروژه طراحی سایت دانلود کتاب

پروژه طراحی سایت دانلود کتاب

دسته بندی:

قیمت: RIAL 150,000

تعداد نمایش: 161 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 ژوئن 2019

به روز رسانی در: 1 ژوئن 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

RIAL 150,000 – خرید

دانلود پروژه  طراحی سایت دانلودکتاب در قالب فایل word و pdf

 

سایت با بالاترین کیفیت در کرج - پروژه طراحی سایت دانلود کتاب

به نام خدا

 

موارد زير براي يك سايت مربوط به داونلود كتاب مي تواند مد نظر قرار گيرد . البته برخي موارد الزامي نيست و مي توانيد با نظر خود برخي بخش ها را در نظر نگيريد يا بخش هاي ديگري را خود به آن اضافه كنيد . ضمنا براي طراحي ، بهتر است به سايت هايي كه قبلا آدرس آنها را به شما دادم مراجعه كنيد و از نحوه طراحي آنها كمك بگيريد .

 

بخش كاربري :

 

مهمترين بخش سايت ، بخشي است كه عناوين كتابها را نشان مي دهد و كاربر مي تواند با كليك بر روي عنوان كتاب به صفحه اي برود كه در آن اطلاعاتي مختصر در مورد كتاب و لينك داونلود آن قرار دارد .

بخش ديگر سايت مي تواند مربوط به لينك هاي ساير سايت هاي ديگر كه كار مشابه سايت ما را انجام مي دهند و كتابخانه هاي الكترونيكي معروف باشد .

بخش جستجو نيز بايد در سايت گنجانده شود تا زحمت كاربر براي يافتن كتاب كمتر شود

تبليغات نيز در بخشي از صفحه اصلي مي تواند جايگذاري شود

توجه داشته باشيد كه سايت پويا است يعني بيشتر اطلاعات موجود در آن بايد از پايگاه داده خوانده شود و توسط مدير سايت قابل تغيير باشد .

بخش مديريتي :

 

در صفحات سايت يك بخش كوچك براي ورود نام كاربري و رمز عبور مدير سايت و كاربران عضو در سايت بايد گنجانده شود . مدير سايت از اين طريق مي تواند به صفحات كنترلي دسترسي يابد و كاربران عضو مي توانند كتاب هاي جديد خود را در سايت بگذارند . (البته مي توان عضويت كابران در سايت را نديده گرفت و به هر بازديد كننده از سايت اجازه اضافه كردن كتاب را داد )

توجه داشته باشيد اگر عضويت كاربران را در نظر نگيريد بخش كنترلي فقط مختص مدير سايت مي شود و لازم نيست هيچ صفحه كنترلي براي كاربران و عضو شدن آنها قرار داد .

صفحه كنترلي مربوط به مدير سايت مي تواند حاوي امكاناتي مثل حذف كاربران ، حذف يا تغيير اطلاعات كتاب ها ، تغيير لينك ها و هر گونه اطلاعاتي است كه در سايت نمايش داده مي شود ، باشد .

صفحه مربوط به كاربران عضو مي تواند داراي امكانات اضافه كردن كتاب ( و در صورت امكان عضو شدن كاربران ، اصلاح اطلاعات شخصي كاربر) باشد .

خلاصه کدنویسی:

صفحه جستجو (Search.aspx):

ابتدا در قسمت بالاي صفحات دو كتابخانه موجود در Vb.net را به صفحه اضافه مي كنيم با اين كار كدنويسي برنامه نيز خلاصه تر مي شود.

Imports System.Data

Imports System.Data.OleDb

Partial Class _Default

Inherits System.Web.UI.Page

سپس موارد مورد نياز براي انجام عمل جستجو را در خصوصيت PageLoad مي نويسيم اين بخش زماني اجرا مي شود كه صفحه در حال لود شدن باشد.

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

توضيح متغيرهاي استفاده شده:

ابتدا يك متغيير از نوع oleDbconnection تعريف مي كنيم.اين نوع براي اتصال به بانك استفاده مي شود.

Dim objcn As OleDbConnection

Dim da As OleDbDataAdapter

Dim ds As New DataSet

متغيرهاي اين بخش مورد اول براي گرفتن اطلاعات ورودي كاربر مورد بعد براي قرار دادن نوع ارتباط با بانك و در نهايت متغير بعد براي قرار دادن دستور Sql در آن مورد استفاده قرار مي گيرد.

Dim strgetsearch, strcn, StrSql As String

Dim newFind As DataTable

متغير اول براي قرار دادن تعداد فيلدهاي جدول مي باشد و از متغير بعدي براي حركت بر روي ركوردهاي جدول استفاده ميشود.

Dim getCountrows, Ix As Integer

صفحه انتقال فايل(Upload1,2.aspx):

قسمت انتقال فايل شامل صفحه upload1.aspx مي باشد در اين صفحه كاربر مشخصات كتاب ارسالي را وارد مي كند.و با زدن دكمه ارسال آن را به فرم Upload2.aspx انتقال داده و پس از ذخيره كردن اطلاعات به كاربر اجازه انتقال فايل را به شاخه Book مي دهد.

در زير اطلاعات ارسالي از طرف كاربر را دريافت كرده و در متغيرها قرار مي دهد.

strN = Request.Form(“sn”)

StrP = Request.Form(“sp”)

StrD = Request.Form(“sd”)

strS = Request.Form(“sk”)

strW = Request.Form(“sw”)

StrF = Request.Form(“SF”)

Dim objcn As OleDbConnection

Dim strcn, StrSql As String

Dim cm As OleDbCommand

strcn = “Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=SEPEHR\SQLEXPRESS;Initial File Name=D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\book.mdf”

objcn = New OleDbConnection(strcn)

objcn.Open()

در زير با استفاده از دستور Sql ، Insert اطلاعات دريافت شده در جدول TbEbook قرار
مي گيرد.

StrSql = “insert into tbebook(” & “name ,” & “pages ,” & “numclick ,” & “describe ,” & “subject ,” & “writers ,” & “localadd  )values (‘” & strN & “‘,'” & StrP & “‘,'” & 0 & “‘,'” & _

StrD & “‘,'” & strS & “‘,'” & strW & “‘,'” & StrF & “‘)”

cm = New OleDbCommand(StrSql, objcn)

cm.ExecuteNonQuery()

objcn.Close()

در بخش كدهاي Html ما براي انتقال فايل از يك شي داخلي ما براي انتقال فايل از يك شي داخلي asp.net استفاده شده است .

شي زير با نام FileUpload قرار دارد با قرار دادن اين شي يك جعبه متن و يك دكمه Browse قرار دارد.با زدن دكمه Browse يك پنجره براي انتخاب فايل ظاهز شده و كاربر با انتخاب فايل مسير آن را به جعبه متن مي دهد.

<asp:FileUpload id=”FileUpload1″

runat=”server”>

</asp:FileUpload>

 

<br /><br />

در اين بخش يك دكمه براي انتقال فايل ايجاد كرده ايم با فشار اين دكمه تابع UploadButton_click اجرا مي شود.

<asp:Button id=”UploadButton”

Text=”انتقال فايل”

OnClick=”UploadButton_Click”

runat=”server”>

</asp:Button>

 

<hr />

در بخش زير يك Label ايجاد كرده ايم كه وضعيت انتقال را در آن يادداشت مي كنيم.

<asp:Label id=”UploadStatusLabel”

runat=”server”>

</asp:Label>

تابع زير كار انتقال را انجام مي دهد.

Sub UploadButton_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

در زير مسيري را كه مي خواهيم فايل به آن منتقل شود بر روي سرور مشخص مي كنيم.

Dim savePath As String = “d:\inetpub\wwwroot\freeebook\book\”

 

پاسخ دهید