وضع حقوقی بيگانگان در حقوق ايران RIAL 50,000

وضع حقوقی بيگانگان در حقوق ايران

راجع به وضع بيگانگان و حقوق آنان در ايران اصولي وجود دارد كه در كشورها از جمله در ايران بر مبناي آن اصول است كه زندگي مي‌كنند. از جمله اين مقتضيات حقوق بين‌الملل عمومي اقتضا دارد، دولت‌ها حداقل [...]

مشاهده و دانلود